HAJÓBÉRLÉS

Bérelhető kenu:
Túrakenu – 4 személyes – 6000Ft/nap, vagy 1500Ft/óra

Bérelhető kajak:
Tengeri kajak – 1 személyes – 3000Ft/nap, vagy 1000Ft/óra
Túra kajak – 1 személyes – 3000Ft/nap, vagy 1000Ft/óra
Túra kajak – 2 személyes – 4000Ft/nap, vagy 1500Ft/óra

Érdeklődni és foglalni az alábbi módon, e-mail címen, illetve a telefonszámok valamelyikén  lehet: 

10. – 17. óra között minden nap személyesen.

Farkas Péter
+36 20 563 7605

Szegvári Soma
+36 70 277 2698

email: hajoberles.bszhkajak@gmail.com

Bérlés feltételei:
A bérleti díjba beletartozik az evező és a mentőmellény használata is.
Minden bérlés esetén szükséges hozni személyi igazolványt, lakcímkártyát vagy jogosítványt.
Az elvitt hajók állapotáért és értékéért a bérlők a bérlés idejére teljes anyagi felelősséget vállalnak.

Szemelvény a hajózási szabályzatból (57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1.melléklet II.rész 3. fejezet)

3.03 cikk – Csónak, vízi sporteszköz és kishajó közlekedése
1. Csónakkal, vízi sporteszközzel és kishajóval a parttól vagy kikötőhelyről elindulni és menetirányt változtatni akkor szabad, ha az a víziközlekedés más résztvevőit nem zavarja és vízben tartózkodó személyt nem veszélyeztet.
2. Csónak vagy vízi sporteszköz más hajóval történő találkozás, keresztezés és előzés esetében a kishajóra vonatkozó szabályokat alkalmazza.
3. Ha azonos hajtású kishajók vagy csónakok vagy vízi sporteszközök (a vitorlával haladók kivételével) egymás útvonalát keresztezik, a jobbról érkezőnek van elsőbbsége.
4. A gépi erővel hajtott kishajó, csónak és vízi sporteszköz, valamint a nem gépi erővel és nem vitorlával hajtott csónak és vízi sporteszköz találkozáskor és keresztezéskor köteles a vitorlával haladó kishajó, csónak és vízi sporteszköz útjából kitérni.
5. A gépi erővel hajtott kishajó, csónak és vízi sporteszköz találkozáskor és keresztezéskor köteles kitérni a nem gépi erővel és nem vitorlával hajtott csónak és vízi sporteszköz útjából és – feltéve, hogy a víz szélessége és mélysége ezt lehetővé teszi – legalább 30 m távolságot tartani attól.
6. A gépi erővel hajtott kishajók, csónakok és motoros vízi sporteszközök találkozásukkor jobbra kell tartaniuk és a bal oldaluk felől kell egymást elkerülniük.
10. Vízben tartózkodó személyt – a mentés esetét kivéve –
a) a vitorlával haladó kishajóval, csónakkal és vízi sporteszközzel, valamint a nem vitorlával és nem gépi erővel haladó csónakkal legalább 10 m,
b) gépi erővel hajtott kishajóval, csónakkal, vízi sporteszközzel, valamint a nem vitorlával és nem gépi erővel haladó vízi sporteszközzel legkevesebb 30 m
távolságban úgy kell kikerülni, hogy az a vízijármű és a közelebbi part vagy az őt kísérő vízijármű között maradjon. A vízben tartózkodót a vízijármű közeledésére – szükség esetén – kiáltással is figyelmeztetni kell és a vízijármű sebességét olyan mértékre kell csökkenteni, hogy az ne okozzon hullámzást a vízben tartózkodó közelében.
11. Ha a 10. bekezdésben előírt megközelítési szabály betartása a vízterület méretei miatt nem lehetséges, akkor a vízben tartózkodó körüli 30 m sugarú kör területén legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad elhaladni a vízben tartózkodó zavarása nélkül.
12. Vízisízés, vízi sport – és fürdőeszköz használata, valamint ejtőernyő vontatása éjszaka, valamint korlátozott látási viszonyok között tilos.
4.07 cikk  – A csónak és a vízi sporteszköz használata
1. A menetben lévő csónakban tartózkodóknak – a csóváló evezést (védlizés), sporthorgászatot, csáklyázást vagy más munkát, egyéb, a sportág sajátosságainak megfelelő tevékenységet végző személy kivételével – tilos állni.
3. Vízen lévő csónakban tartózkodó, úszni nem tudó vagy az 1. pontban felsorolt tevékenységet végző, valamint a 14. életévét be nem töltött személy, továbbá vízi sporteszközön közlekedő személy köteles mentőmellényt viselni. Emberi erővel hajtott vízi sporteszközön, ha a használó 14. életévét betöltött úszni tudó személy, legalább úszást segítő mellény vagy biztonsági bokapánt (leash) viselése kötelező.
FIGYELEM: a feltüntetett információk tájékoztató jellegűek, a hivatkozott jogszabályok hatályos állapotát alkalmazás előtt ellenőrizni szükséges (njt.hu).

kape-tengeri