2022 április 23. közgyűlés meghívó

Hirdetmény

Hunyadi Mátyás Kajak-kenu
és Szabadidő Sport Club
Békésszentandrás

MEGHÍVÓ

Az elnökség nevében értesítem, hogy 2022. április 23-án (szombaton) délután 17 órakor tartjuk a 2021.-évi beszámoló közgyűlésünket, melyre ezúton minden egyesületi tagot tisztelettel meghívok.
Közgyűlés helye: Békésszentandrás István Király út Nyugdíjas klub.

Napirendi pontok:
1.      Az elnökség szakmai beszámolója 2021. évről.
Előadó: Sinka Péter elnök
2.      Pénzügyi beszámoló 2021. gazdasági évről.
Előadó: Fabó István ügyvezető elnök
3.      A közhasznúsági melléklet előterjesztése, elfogadása.
Előadó: Fabó István ügyvezető elnök
4.      Felügyelő Bizottság jelentése.
Előadó: Dr. Hangya István FEB elnöke
5.      2022. évi tervek ismertetése.
Előadó: Sinka Péter elnök
7.      Bejelentések
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 18 órára ismételten összehívom a fenti napirendi pontokkal. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Békésszentandrás, 2022. április 4.

Tisztelettel:

Sinka Péter Olivér
elnök
s.k.